top of page

Glossy Sealant Adhesive

With Epoxy based we ensure the outstanding durability, flexibility, Waterproof with Mold and Stain resistance capability are fundamental to the high-performance objects such; Tiles, Glass, Ceramic, and Mosiac etc. Ability to dry within 5-10 hrs. depends on the room temperature. the Hotter the Better!! We are able to constantly guarantee excellent quality and environmental friendly which certified by Switzerland’s SGS tests & ISO 2008.

ซิลเลนท์ 

วีบอนด์ซิลเลนท์เป็นที่ยอมรับทางระบบมาตรฐานจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพิ่มการติดแน่นขึ้นอีก2เท่า ความแข็งใสและไร้กลิ่นถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันเชื้อราและกันนำ้ตลอดอายุการใช้งาน ไม่เป็นภัยต่อสุขภาพ ทนต่อสารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดหรือการขัดที่รุนแรง มีหลากสีให้เลือกเพื่องานสถาปนิก เหมาะสำหรับงานกระเบื้อง ไม้ หินอ่อน และมุมอื่นๆภายในบ้านที่ต้องการตกแต่งหรืองานออกแบบและโชว์รูมต่างๆ  

300ml.

Color:

White

Beige

Ivory

Grey

Black

Pearl

Ivory Gold

Champagne Gold

Gold

Glossy Yellow

Glossy Red

Glossy Blue

Shiny Bronze

Shiny Green

Shiny Red

 

 

Preference

 • Hardened Glossy surface w/ Muti-colors to select

 • Double bonding strength

 • Anti-Mould

 • Waterproof

 • No effect with Chlorine or any other detergent

 • Long-lasting 

 • Make cleaning process easier

 

คุณสมบัติ

 • ผิวแข็ง ใส และ มีหลากสีให้เลือก

 • เพิ่มความติดแน่นขึ้นอีก2เท่า

 • กันนำ้และเชื้อรา ไร้กรด ไร้กลิ่น

 • คลอรีนหรือนำ้ยาสะอาดใดๆไม่กัดความใส

 • ไม่หลุดไม่ร่อน

 • ทนทานตลอดอายุการใช้งาน

 • ให้การทำความสะอาดง่ายขึ้นกว่าเดิม

 

วิธีใช้

1. พื้นที่ก่อนฉีดต้องแห้ง

2. เปิดฝาหลอดยาแนว แล้วใส่ลงไปในปืนยิงซิลิโคนกับหัวฉีด

3.  ควรฉีดทิ้ง 20-25 ซม. ก่อนฉีดลงร่องยาแนว

3.  ถ้าตามมุม ควรแปะเทปก่อนฉีด

4.  ฉีดยาแนวลงร่องพื้นกระเบื้องตามพื้นที่ที่ต้องการ

5.  ใช้ลูกแก้วหรือลูกตุ้มหรือสิ่งของทรงกลมปาด เพื่อความสวยงาม

6.  รอ 8-10 ชม. ก่อนใช้เกรียงขูดส่วนเกินออก ( ยิ่งร้อนยิ่งแห้งเร็ว)

7.  หลังแห้งใช้เกรียงขูดส่วนที่เหลือออก

6.  หลังฉีดเสร็จดึงเทปออกทันที ( ยิ่งร้อนยิ่งแห้งเร็ว)

7.  รอ 8-12 ชม. (ห้ามโดนนำ้หรือเคมีก่อนแห้งระหว่างรอแห้ง)

bottom of page